ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між онлайн – сервісом https://www.kvitkova-prymkha.com/ ( надалі “Продавець”) і користувачем послуг онлайн – сервісом, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа- підприємець), що має назву надалі «Покупець».

1.2. Даний Договір визначає умови купівлі квітів ( надалі – «Товар») Покупцем через сайт Продавця.

1.3. Договір є публічним, відповідно до ст.ст 633,641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом “усної угоди” і має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення даного Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті онлайн – сервісу (або іншим способом) Товару.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче приведені терміни мають наступні значення:

“Онлайн – сервіс” – сайт продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу, після ознайомлення Покупцем з запропонованим Товаром Продавця на фотознімках дистанційним засобом.

“Продавець” – організація, незалежно від її організаційно – правової форми та/або фізична особа – підприємець, що здійснює продаж Товару.

“Товар” – продукція, пропонована до продажу та розміщена на сайті https://www.kvitkova-prymkha.com/

“Покупець” – громадянин та/або юридична особа (фоп), що здійснює замовлення на сайті https://www.kvitkova-prymkha.com/

“Одержувач” – громадянин та/або юридична особа, (фоп) визначений (-а) Покупцем який повинен отримати замовлений останнім Товар.

“Акцепт” – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

“Замовлення” – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при оформленні заявки на сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж Товару, відповідно до діючого прейскуранта, на сайті https://www.kvitkova-prymkha.com/, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт https://www.kvitkova-prymkha.com/ ( телефон, що розміщений на сайті ).

3.1.2. При оформленні замовлення, Покупець повинен максимально точно вказати свої та одержувача дані, згідно наданої Продавцем форми замовлення ( Невірна інформація отримувача, може перешкодити виконання замовлення у вказаний Покупцем час. В такому випадку доставка замовлення переноситься до уточнення коректних даних отримувача але не пізніше 24 годин з моменту оплати замовлення Покупцем.)

3.2. Порядок оплати замовлення

3.2.1.Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.3.Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.4. Послуги платіжних систем, терміналів, Покупець оплачує додатково.

4. СТВОРЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ЗАМІНА ВІДСУТНІХ КОМПОНЕНТІВ

4.1. Продавець створює замовлення відповідно до вимог Покупця.

4.2. Якщо у Продавця відсутні певні елементи для оформлення замовлення з будь-яких причин (сезонність, відсутність потрібного сорту / кольору) Продавець, за узгодженням з Покупцем може здійснити заміну.

4.3. Якщо узгодити заміну з Покупцем не вдалося ( відсутній зв’язок з Покупцем), Продавець може здійснити заміну на свій погляд, (зберігаючи кольорову гамму композиції і привабливий зовнішній вигляд ) повідомивши про це Покупця в електронному вигляді.

4.4. Усі інформаційні матеріали, представлені на сайті https://www.kvitkova-prymkha.com/ носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару. (У разі виникнення питань у Покупця, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до менеджерів або направити запит на сайт за звичайною процедурою замовлення.)

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

5.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору на умовах Оферти.

5.2. Договір набуває чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і діє до моменту виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.

5.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті.

5.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє за собою внесення цих змін до укладеного, вже діючого між Покупцем і та Продавцем Договору і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Покупець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.

6.2. Покупець гарантує, що персональні дані не будуть використані у корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для розповсюдження спаму.

6.3. При оформленні замовлення Покупець надає згоду на обробку своїх персональних даних, що зберігається у базі Продавця виключно для ідентифікації Продавця/Отримувача при повторних замовленнях, і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем, Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Продавець несе усі риски, пов’язані з втратою або ушкодженням товару до моменту його передання Покупцеві.

7.2. Отримувач або той хто прийняв товар у момент відсутності отримувача, несе усі риски, пов’язані з втратою або ушкодженням товару з моменту його прийому.

7.3. Продавець має право передавати свої права і обов’язки по виконанню Замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

7.4. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених на сайті https://www.kvitkova-prymkha.com/.

7.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

7.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, рішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються згідно чинного українського законодавства.